In Nederlands

In English

Local participation session

In Nederlands

Heb je een interessant project waarin je op een participatieve manier mee aan de slag wilt, loop je tegen bepaalde hindernissen op binnen de participatieve aanpak van je organisatie/project en wil je graag eens in dialoog gaan met experten rond participatie en participatief ontwerp? Stel je dan kandidaat voor de ‘local participation session’ op de Participatory Design Conference (PDC). Binnen het programma van deze conferenctie wordt een specifieke sessie voor lokale projecten en organisaties georganiseerd, met als doel het stimuleren van dialoog tussen een internationale groep van experten en lokale initiatieven/organisaties die werken rond participatie

 

De Participatory Design Conference (PDC) is een internationale conferentie die wordt georganiseerd in Hasselt en Genk (België) van 20 tot 24 augustus. Tijdens deze conferentie staat het participatief werken en ontwerpen (van steden, producten, ICT-systemen, etc.) centraal, samen met de mensen die belang hebben bij deze processen en projecten. De conferentie brengt een multidisciplinaire en internationale groep van onderzoekers en mensen uit de praktijk samen, die allemaal werkzaam rond participatief ontwerp en dit binnen verschillende domeinen (vb. (IT) ontwerp, architectuur en ruimtelijke planning, kunst, ..). De local participation session vindt plaats op dinsdag 21 augustus (14-17 uur) in Genk.

 

Stel je kandidaat door een mail te sturen waarin je kort je organisatie/project voorstelt en de specifieke problemen of vragen rond participatie waarover je in dialoog wil gaan. We laten je snel weten of je project geselecteerd is. Aarzel ook niet ons te contacteren met eventuele vragen op; participation@pdc2018.org

 

Katrien Dreessen, Andrew Vande Moere and Antonella De Angeli

Participation chairs PDC 2018

 

In English

Do you have an interesting project in which you want to work in a participatory way, do you encounter certain obstacles within the participative approach of your organization/project and would you like to enter into a dialogue with experts on participation and participatory design? Apply to take part in the ‘local participation sesssion’ of the Participatory Design Conference (PDC). Within the program of this conference, a specific session for local projects and organizations will be organized on Tuesday 21 August (2 to 5 pm). The purpose of this ‘local participation session’ is to stimulate a dialogue between an international group of experts and local initiatives/organizations that work on participation.
The Participatory Design Conference is an international conference organized in Hasselt and Genk (Belgium) from 20 to 24 August. During this conference, participatory designing and making  (of cities, products, ICT systems, etc.) is central, involving people who have an interest in these processes and projects (in a participative manner). The conference brings together a multidisciplinary and international group of academics, researchers and practitioners, all working on participatory design within different domains (eg (IT) design, architecture and spatial planning, art, …). The ‘local participation session’ will take place on Tuesday 21 August (14-17 hours) in Genk.

Apply by sending an email in which you briefly present your organization/project and the specific problems or questions on participation that you want to discuss. We will let you know very soon whether your project has been selected. For further questions, do not hesitate to contact us: participation@pdc2018.org

 

Katrien Dreessen, Andrew Vande Moere and Antonella De Angeli

Participation chairs PDC 2018